Ապրիլ 23-ին, տեսիլքի մը մէջ, Հովիւ Գէորգը պատգամ մը ստացաւ ներկայ օրերուն մասին, մասնաւորաբար թագաժահրին («քորոնա» ժահրին) մասին:

Նախորդ Հրապարակում Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ Օծումը Երեւանի մէջ
Յաջորդ Հրապարակում 10 Օրեր Մինչեւ Պենտէկոստէ