Անուշը ծունկին ինչպէս նաեւ սրունքին վարի բաժինին վրայ ցաւ ունէր: Ան այս ցաւերէն կը տառապէր շուրջ երեք ամիսէ ի վեր: Ինք չեր գիտէր ցաւին պատճառը սակայն հիմա գիտէ, թէ ո՛վ զինք բժշկեց: Ան կ'ըսէ, թէ Յիսուսն էր, որ զինք բժշկեց:

Նախորդ Հրապարակում Կուրծքի Բաժինին Վրայ Եղող Ցաւի Բժշկութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Կուրծքի Բաժինին Վրայ Եղող Ցաւի Բժշկութիւն