Ինք կուրծքին վրայ այս ցաւը ունէր երկու շաբաթէ ի վեր: Ան չէր գիտէր, թէ ի՛նչն էր այդ ցաւը յառաջացնողը: Նախորդ օրը ան ցաւին պատճառով չէր կրցած քնանալ: Երբ պատուելի Գէորքը խնդրեց, որ անոնք որոնք այդ ցաւը ունին առջեւ գան, ան առջեւ մօտեցաւ եւ ցաւը բաժնուեցաւ իր մարմինէն:

Նախորդ Հրապարակում Անուշ Կը Վկայէ Ոտքի եւ Ծունկի Բժշկութեան Մասին
Յաջորդ Հրապարակում Անուշ Կը Վկայէ Ոտքի եւ Ծունկի Բժշկութեան Մասին