Օրուան ընթացքին երկար ժամանակ համակարգիչին վրայ աշխատելուն պատճառավ, Արմանը աչքի չորացման հարցէն կը տառապէր:Նույնիսկ չէր կրնար նայիլ երթեւեկութեան լոյսերուն: Գիտութեան խօսքը հռչակուելէն ետք, ան անմիջապէս բժշկուեցաւ եւ անոր աչքերուն չորացումը իրմէ վերացաւ:

Նախորդ Հրապարակում Վրէժ Իր Ձեռքը Դրաւ Իր Ցաւին Վրայ Հռչակումով եւ Բժշկուեցաւ
Յաջորդ Հրապարակում Վրէժ Իր Ձեռքը Դրաւ Իր Ցաւին Վրայ Հռչակումով եւ Բժշկուեցաւ