Պատուելի Գէորգ Չափարեանը եւ Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ Փառաբանութեան Խումբը պիտի ծառայեն Կիրակի, 22 Ապրիլին, կ.ե. ժամը 7:00-ին: Երգերը եւ քարոզը պիտի ըլլան արաբերէնով եւ հայերէնով:

Յաջորդ Հրապարակում Ցեղասպանութեան Յիշատակի Օր