Միացէ՛ք մեզի մեր եկեղեցւոյ փիքնիքին, Մայիս 1-ին, Հըմլայայի մէջ:

Հաճելի ժամանցը կը սկսի առաւօտեան ժամը 9:00-ին:

Իւրաքանչիւր անձի մուտքի սակ՝ $10, որ կ'ընդգրկէ ճաշ, խմելիքներ եւ վայրին վարձքը:
5 - 12 տարեկան մանուկներու սակ՝ $5
0 - 4 տարեկան մանուկներուն մասնակցութիւնը ձրի է:

Յաւելեալ տեղեկութիւններու եւ արձանագրութեան համար կրնաք մեզի հետ կապուիլ մինչեւ Ապրիլ 27:

Եկէ՛ք միասին հաւաքուինք եւ վայելենք խնդուքով, համադամ կերակուրով եւ հիանալի ընկերակցութեամբ լեցուն օր մը:

Նախորդ Հրապարակում Զատկուայ Զուարճութիւն
Յաջորդ Հրապարակում 10 Օրեր Մինչեւ Պենտէկոստէ