Վեր. Գէորգը եւ հովիւ Վիգէնը կը զրուցեն, թէ ի'նչպէս դեւերը կը ստիպեն մարդիկը, որ անբնական բաներ ընեն, «Վարմունք Դիւային Ազդեցութեան Դիմաց» շարքին մէջ։

Կրնաք դիտել այս նիւթին հետ կապուած լման քարոզ մը «Դեւերը Կը Ստիպեն Մարդիկը, Որ Անբնական Բաներ Ընեն»

Նախորդ Հրապարակում Դեւերու Գործունէութեան Ամենատարածուած Նշանը: Վախը
Յաջորդ Հրապարակում Վախը եւ Մեղադրանքը՝ Պիղծ Ոգիներու Ազդեցութեան Տակ