Ահա Էլիանային կեանքի վկայութենէն ակնարկ մը, ուր ան կը պատմէ, թէ ի՞նչպէս ինք հանդիպեցաւ Յիսուսի, ի՞նչն է, որ զինք Անոր մօտ պահեց այդ բոլոր տարիներուն ընթացքին, այն մարտահրաւէրները, զորս ան կը դիմագրաւէ իբրեւ քրիստոնեայ, եւ ի՞նչպէս ան կը յաղթահարէ զանոնք Աստուծոյ հետ:

Նախորդ Հրապարակում Տալիտային Կեանքի Վկայութիւնը. Կեանքը Կարճ է
Յաջորդ Հրապարակում Աստուած կը Փնտռէ Մեզ. Ներսեսին Կեանքի Վկայութիւնը