Անորոշ կեանքէ մը եւ իր կեանքին իմաստը գտնելու փորձերէն մինչեւ անսասան հաւատքի հասնիլը, Ներսեսը կը բաժնեկցի Աստուծոյ ներկայութեան հանդիպելուն եւ անոր յաջորդող խորունկ փոխակերպումին հզօր վկայութիւնը: Միացէ՛ք անոր, մինչ ան կը խօսի իր քրիստոնէական ճամբորդութեան մարտահրաւէրներուն մասին եւ այն խոր սիրոյն եւ նուիրումին, որոնք զինք կանգուն կը պահեն իր ամէն քայլափոխին:

Նախորդ Հրապարակում Էլիանային Կեանքի Վկայութիւնը. Միայն Յիսուս Յագեցուց իմ Ծարաւս
Յաջորդ Հրապարակում Տալու Օրհնութիւնները. Յովիկին Վկայութիւնը