«Քաջալերուեցէ՛ք, որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին» (Յհ 16.33)

Աւագ շաբաթը յիշատակումն է Քրիստոսի աշխարհին դէմ տարած յաղթանակին: Ուստի, մենք միասին տօնեցինք մեր փրկութեան, եւ մահուան պարտութեան յոյսը:

Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցին կազմակերպեց գեղեցիկ ծառայութիւններ, որոնք պատկերեցին Աստուածաշնչական դէպքեր՝ Յիսուսի Երուսաղէմ մուտք գործելէն մինչեւ Յարութեան օրը:

Մենք տօնեցինք մեր Տիրոջ յաղթանակը փառաբանութեան եւ երկրպագութեան, պարի եւ թատրոնի միջոցաւ, եւ առաջին հերթին` աղօթքի վերանցական մթնոլորտի միջոցաւ:

Կրնաք այստեղ հետեւիլ իւրաքանչիւր օրուան ծառայութեան՝

Յաղթական Մուտք Ընդդէմ «Աշխարհի Կարգին»

Ան Մեռաւ Որ Ես Ապրիմ

Աստուծոյ Ներկայութիւնը Կը Սպառնայ Դեւերուն

Սատանան Կ'ուզէ Մեկուսացնել Քեզ

Ի՞նչպէս Դեւերը Կ'ազդեն Մեր Միտքին Վրայ

Աստուծոյ Երկրպագողները եւ Դեւերուն Գործունէութիւնը

Յիսուս Զինաթափ Ըրաւ Թշնամին Իր Յարութեամբ

Նախորդ Հրապարակում Աւագ Շաբաթ 2021
Յաջորդ Հրապարակում Աւագ Շաբաթ 2021