Գադրին սոսկալի գլխու ցաւ ունէր, որը պատճառ կը դառնար, որ ան ծանրութիւն զգար իր ճակատին վրայ: Երբ սկսաւ հռչակել, որ ցաւը անհետանայ քանի որ իրաւունք չունէր հոն ըլլալու, ցաւը աւելի սաստկացաւ: Երբ պատուելին իր ձեռքը անոր գլուխին վրայ դնելով սկսաւ աղօթել,ցաւը ամբողջովին անհետացաւ:

Նախորդ Հրապարակում Վրէժ Իր Ձեռքը Դրաւ Իր Ցաւին Վրայ Հռչակումով եւ Բժշկուեցաւ
Յաջորդ Հրապարակում Վրէժ Իր Ձեռքը Դրաւ Իր Ցաւին Վրայ Հռչակումով եւ Բժշկուեցաւ