Գարլա Գարակէօզեանը եւ Թալին Էքիզեանը կը բաժնեկցին, թէ ի՞նչպէս Աստուծոյ փառքը յայտնուեցաւ երբ իրենք ծառայութեան դաշտին մէջ տուներ կ'այցելէին եւ մարդոց կ'օգնէին Օգոստոս 4, 2020-ի Պէյրութի պայթումէն ետք:

Նախորդ Հրապարակում Հարցազրոյց Արային եւ Էմմանուէլին Հետ
Յաջորդ Հրապարակում Հարցազրոյց Խալիլ Աշքարի Հետ