20 Օգոստոսէն 06 Սեպտեմբեր 2012-ին, եկեղեցւոյ հովիւը առաքելութեամբ ճամբորդեց Միացեալ Նահանգներ եւ Գանատա: 

Տէրը հաւատարիմ է եւ անգամ մը եւս իր սէրն ու զօրութիւնը ցոյց տուաւ իր ժողովուրդը օրհնելով ու բժշկելով, մարմինի զանազան բաժիններու վրայ: Շատեր վկայեցին:

Միացեալ Նահանգներու մէջ, հովիւը ծառայեց երկու եկեղեցիներու մէջ՝ Armenian Fellowship եւ Սուրբ Երրորդութեան Հայոց Եկեղեցին: 

  • Տալիէլա TMJ ունէր, այսինքն Temporomandibular Joint Disorder , որ յօդերու  վերաբերող հարց մընէ: Ան իր կզակը լման բանալ չէր կրնար, բայց Տէրը բժշկեց զինք: 
  • Իշխանուհի վկայեց գլխու բժշկութեան համար: 
  • Ատիկ կրծքավանդակի բժշկութիւն ստացաւ: Ան կը վկայէ թէ գիտութեան խօսքը յայտարարուելէն ետք, զգացած է որ իր կոտրած ոսկորը ետ իր տեղը կու գայ:  
  • Դաւիթ հարց ունէր իր ոտքին վրայ, բայց Տէրը բժշկեց զինք:  
  • Էլիզայի արեան ճնշումը բարձր էր, բայց ան կը վկայէ թէ Տիրոջ հպումէն ետք, ամէն բան բնական դարձած է: 

Հովիւը նաեւ ծառայեց Գանատայի Church of the Harvest-եկեղեցիին մէջ:

  •  Էվլին բժշկուեցաւ իր յետոյքի մկանի ցաւէն:  
  • Ներկաներէն մէկը մկանային պրկում ունէր, բայց Տիրոջ հպումէն ետք այդ պրկումը անցաւ: 
  • Միշէլին բժշկուեցաւ իր գլուխէն մինչեւ թեւերը հասնող ցաւէն:  
  • Էտի ցաւ ունէր իր լեարդի բաժինին վրայ, բայց Տէրը բժշկեց զինք: 
  • Տէրը նաեւ բժշկեց Րօզանայի ուսը: 

Յիսուսի երկրաւոր առաքելութեան ընթացքին, երբ բորոտ մը աղաչելով մօտեցաւ Անոր, Յիսուս գթաց. Դպաւ անոր եւ ըսաւ՝ «Կ'ուզեմ, մաքրուէ՛» (Մր 1.40-42):  

Այսօր, Իր փափաքն ու սէրը նո՛յնն են եւ Ան տակաւին կ'ուզէ իր հպումով իր ժողովուրդը դարձնել ամբողջ ու կատարեալ: Շնորհակալութիւն կը յայտնենք  Անոր բարիքներուն եւ բժշկութիւններուն համար, եւ  շատ աւելին կ'ակնկալենք, որպէսզի մեր առաքելութեան միջոցաւ ամբողջ աշխարհ գիտնայ թէ «Յիսուս Քրիստոս նո՛յնն  է միշտ – երէկ, այսօր եւ յաւիտեան» (Եբր 13.8, ՆԹ):

Նախորդ Հրապարակում Ծառայութիւն Հայաստանի Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայութիւն Քանատայի Մէջ