Ազատուհին «Էմ.Ար.Այ.»ի (բժշկական ախտաճանաչման մեքենայ)արդիւնքները ցոյց կու տային, թէ ան պէտք էր անդամալոյծ ըլլար, բայց ան բժշկուեցաւ:

Նախորդ Հրապարակում Պրկուած Ձայնալարեր Օծութեան Տակ Կը Քակուին
Յաջորդ Հրապարակում Կուրծքի Վանդակի Ոսկորի Կոտրուածք Մը Անմիջապէս Վերականգնեցաւ