Ինչպէս ամէն տարի, Հինգշաբթի, Մայիս 13-էն մինչեւ Շաբաթ, Մայիս 22, Պենտէկոստէին նախորդող տասը օրերուն ընթացքին, ամէն օր կ.ե. ժամը 7:00-ին (Կիրակի առաւօտեան ժամը 10:30-ին) եկեղեցին պիտի հաւաքուի՝ աղօթքով եւ պաշտամունքով պատրաստուելու Պենտէկոստէի օրուան տօնակատարութեան համար:

Նախորդ Հրապարակում Մարգարէութիւն | Աստուծոյ Սէրը Աշխարին Հանդէպ
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկութեան Ծառայութիւն Աբովեանի Մէջ