Սուրբ Հոգին ո՞ր մոլութիւններէն ազատագրեց քեզ:

Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Նանոր Պերպերեան Ենովքեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Մարի-Ժան Ռապիլ