Սուրբ Հոգին ի՞նչ փոփոխութիւններ բերաւ քու ինքնութեանդ եւ նկարագիրիդ մէջ:

Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Յարութ Կարապետեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Սեւանա Քասեմեան