Սուրբ Հոգին ի՞նչպէս օգնեց քեզի, որ աչքերէդ վարագոյրը վերցուի եւ զԱստուած ճանչնաս:

Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Մարի-Ժան Ռապիլ
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Սիրուն Բարսէղեան