«Խօսքը» ընդունիլը մեր երրօրեայ մանկապատանիներու եւ պատանիներու համագումարին ընթացքին հոգեւոր աճի եւ սորվելու ճամբորդութիւն մըն էր:
Մենք խորացանք Աստուծոյ Խօսքին վերաբերող ազդեցիկ նիւթերու մէջ, եւ մասնակցեցանք խումբեր կազմելու եւ նկարագիրի ձեւաւորման միջոցառումներու: Սիրտը ճմլող պաշտամունքի մը ընթացքին Սուրբ Հոգիին ներկայութիւնը շօշափելի էր, եւ երիտասարդներուն սիրտին կը դպչէր:

Մենք «Խօսքը» համագումարէն հեռացանք աւելի զօրացած հոգիով, իբրեւ խումբ՝ իրարու աւելի մօտիկ, եւ աւելի պատրաստ՝ աշխարհը դիմագրաւելու շնորհքով եւ համոզումով:

Նախորդ Հրապարակում «Խօսքը»` Տարեկան Համագումար
Յաջորդ Հրապարակում «Խօսքը» Համագումարը կը Հասնի Պոսթոն եւ Մոնթրէալ