Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս մեր եկեղեցին ունեցաւ իր եռօրեայ տարեկան համագումարը:

Այս հիանալի երեք օրերուն ընթացքին ներկաները մեծապէս օրհնուեցան՝ անոնք վայելեցին Տիրոջ ներկայութիւնը եւ Անոր անսահման սէրը:

Հովիւ Գէորգը խօսեցաւ վեց նիւթերու մասին, որոնք կեդրոնացան Թագաւորութեան Յանձնարարութեան վրայ:

Նաեւ մեզի համար մեծ ուրախութիւն էր տեսնել 7 հոգիներու մկրտութիւնը, որոնք Յիսուսի հանդէպ իրենց հաւատքը դաւանեցան եւ իրենց կեանքը Յիսուսի նուիրեցին:

Քարոզները լսելու համար սեղմեցէք հետեւեալ յղումները՝

Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը 1 - Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը

Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը 2 - Քու Գոյութեանդ Կարեւորութիւնը

Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը 3 - Աշխարհի Կարգը (սիստեմը)

Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը 4 - Յաղթահարէ՛ Վախը

Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը 5 - Աստուած կը Մերժէ Քեզ Պահել Քու Հանգիստի Գօտիիդ Մէջ

Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը 6 - Դուն Քեզ Մարզէ՝ Աստուծոյ Միջամտութիւնը Տեսնելու Համար

Նախորդ Հրապարակում Ներքին Բժշկութեան Համագումար
Յաջորդ Հրապարակում Տարեկան Համագումար 2019, Պոսթըն