Դեկտեմբեր 27-ին, «Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցի Հայաստան»-ի մէջ, մեր կիրակնօրեայ ծառայութեան ընթացքին, մենք վայելեցինք աւելի քան 50 մանուկներու ներկայութիւնը Գետամէջէն, Երեւանէն և Արցախի տարբեր շրջաններէն: Անոնց հետ խաղցանք, Սուրբ Ծննդեան ուրախութիւնը բաժնեկցեցանք, փառաբանեցինք մեր Տէր Յիսուսը եւ ցնծութեամբ դիմաւորեցինք Կաղանդ պապան իր նուէրներով լեցուն տոպրակով:

Մեզի համար օրհնութիւն է այս փոքրերուն ծառայելը:

Նախորդ Հրապարակում Մանուկներու Սուրբ Ծննդեան Ձեռնարկը Գետամէջի մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Փողոցի վրայ Աւետարանչութիւն Կոմիտաս Պողոտայի վրայ, Երեւան