Յունուար 6-ին, երբ մենք կը տօնէինք մեր փառաւոր Թագաւորին Սուրբ Ծնունդը, մեզի կոչ ուղղուեցաւ մեր սիրտերը Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ հաւատքով լեցնելու եւ մեզի համար Անոր ունեցած տեսիլքին նուիրուելու: Այդ իւրայատուկ օրուան ընթացքին մենք երախտագիտութեամբ հռչակեցինք այն բոլոր հիանալի առանձնաշնորհումները, զորս Յիսուս Քրիստոսի ծնունդով մեզի շնորհուեցան:

Կրնաք այստեղ դիտել կամ լսել քարոզը՝ Հաւատք եւ Նուիրում Ծնունդի Ժամանակ

Նախորդ Հրապարակում Մանուկներու Սուրբ Ծննդեան Տօնակատարութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Տիկնանց Ուշ Նախաճաշ