Փառաբանութիւն, Ընկերութիւն, Ուրախութիւն եւ Ուտելիք։ Ասոնք էին բաղադրիչ տարրերը Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցիին 2022-ի տարեկան փիքնիքին։

Փոքրերը կը խաղային, խոհարարները ճաշը կը խորովէին, իսկ երկրպագութեան խումբը կը փառաբանէր։ Արդէն իսկ անհամբեր ենք եկող տարուան փիքնիքին համար։ Հոն կը տեսնուի՛նք։

Նախորդ Հրապարակում Յարութեան Տօն
Յաջորդ Հրապարակում Մայրերու Օրուան Տօնակատարութիւն