Ան Յարութի՛ւն Առաւ: Մեր Թագաւորը յաղթե՛ց մահին:

Ի՜նչ հզօր անուն է Յիսուսի անունը, որ Անոր անունին ծունկի պիտի գան բոլորը, երկնաւորներն ու երկրաւորները եւ սանդարամետականները:

«Քանի մենք մեռանք Քրիստոսի հետ, կը հաւատանք, թէ նաեւ անոր հետ պիտի ապրինք»: (Հռ 6.8 Ն.Թ.)

Կրնաք այստեղ դիտել կամ լսել քարոզը՝ Յարութիւնը Հօր Կամքին Մէջ Ըլլալու Վիճակն է

Նախորդ Հրապարակում Խաչելութիւն