Հինգշաբթի, Ապրիլ 14-ին, եկեղեցիով մենք յիշատակեցինք Յիսուսի Վերջին Ընթրիքը։

Երեկոն կ՚ընդգրկէր Աստուածաշնչական ընթերցումներ եւ թատրոն մը, Յիսուսով մեղքերու ներումի մասին, ինչպէս նաեւ Անոր հանդէպ մեր ամբողջական վստահութեան եւ նուիրումին մասին։ Օրուան քարոզը  մեր ներսիդին Յիսուսը գտնելու մասին էր, եւ չարտօնել որ Քրիստոսով մեր ընթացքը ազդուի պայմաններէն։

Երեկոյ մըն էր կեդրոնացած սիրոյ եւ սիրոյ տարածման վրայ, այն նոյն սէրը որ Յիսուսը մղեց խոնարհութեամբ իր աշակերտներուն ոտքերը լուալու։

Կրնաք այստեղ դիտել կամ լսել քարոզը՝ Գտիր Ա՛ն, որ Ներսիդիդ Է

Նախորդ Հրապարակում Ծաղկազարդ 2022
Յաջորդ Հրապարակում Խաչելութիւն