Յիսուս մեռաւ մեզի համար, որպէսզի մենք ապրինք իրեն համար...
Ուրբաթ, 15 Ապրիլ 2022-ին Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ մէջ նշեցինք Աւագ Ուրբաթը՝ արժեւորելով Յիսուսի մեզի համար մեռնիլը եւ նորոգելով Իրեն համար ապրելու մեր ուխտը:

Կրնաք այստեղ դիտել կամ լսել քարոզը՝ Դէպի Խաչելութիւն՝ Հօր Հանդիպելու

Նախորդ Հրապարակում Յիսուսի Վերջին Ընթրիքին Յիշատակումը
Յաջորդ Հրապարակում Յարութեան Տօն