Կիրակի, 15 Դեկտեմբերը, մեր եկեղեցիին համար պատուաւոր եւ օրհնութեան օր էր:

Երէց օծուեցան չորս հոգիներ, որոնք ուխտեցին հաւատարմաբար ծառայել եկեղեցիին ու ժողովուրդին:

Օրուան խօսքը մտիկ ընելու համար՝

Ձեռնադրութիւնը Հոգեւոր Ուժաբանութիւն Է

Նախորդ Հրապարակում Աստուածաշունչի Դպրոցի Վկայականներու Բաշխում 2019
Յաջորդ Հրապարակում Կիներու Ծառայութեան Ծնունդի Տօնակատարութիւն