Կը յիշենք այն զոհաբերութիւնն ու սէրը, որոնք մեզ առաջնորդեցին դէպի մեր փրկութիւնը։
Յիսուս մեռաւ մեզի համար, որպէսզի մենք ապրինք իրեն համար:

Կրնաք այստեղ դիտել կամ լսել քարոզը՝ Ամէն Բանի Կեդրոնը

Նախորդ Հրապարակում Յիսուսի Վերջին Ընթրիքին Յիշատակումը
Յաջորդ Հրապարակում Զատկվա Մանկական Ձվի Մրցոյթ Հայաստանի Կյանքի Աղբյուր Եկեղեցում