Որքա՜ն գեղեցիկ էր տեսնել սենեակը լեցուած պայծառ ժպիտներով և աշխուժ ուրախութեամբ, երբ մենք կը տօնէինք Սուրբ  Ծնունդը մեր փոքրիկներուն հետ:
Մեր քարոզչական ծրագիրին մաս կազմող գաղթական ընտանիքներուն զաւակները ինչպէս նաեւ Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ մեր սեփական անդամներուն զաւակները բոլորը յիշեցին այս  տօնական շրջանին իրական իմաստը:
Ամէն բան Անոր փառքին համար է:

Նախորդ Հրապարակում Տղամարդոց Հանդիպում