Կեանքի Աղբիւր եկեղեցւոյ տղամարդոց ծառայութիւնը կազմակերպեց ընթրիք մը Դեկտեմբեր 10-ին: Անոնք հիանալի ժամանակ անցուցին՝ միասին ճաշելով եւ աւելի մօտէն ծանօթանալով թագաւորութեան կեանքին «Թագաւորական Մարդ» խորագիրով նիւթին միջոցով, որ քննարկեց հովիւ Գէորգը:

«Թագաւորական Մարդ» ձայնագրութիւնը կրնաք գտնել հետեւեալ յղումով՝ Թագաւորական Մարդ

Նախորդ Հրապարակում Բժշկութեան Ծառայութիւն Գետամէջի Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Ծննդեան Մանկական Միջոցառում