Մեր Տիրոջ շնորհքով, Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցին իր առաջին ծառայութիւնը կատարեց Յունուար 12-ին Կոմիտասի մէջ, Երեւան:
Կը հրաւիրենք ձեզ միանալու մեզի  եւ զԱստուած պաշտելու ամէն Կիրակի, կ.ե. ժամը 5:00-ին:
Հովիւ Դաւիթ Մաջուլեանը Աստուծոյ օծեալ մարդն է: Ան պիտի հովուէ Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցին Կոմիտասի մէջ: Եկո՛ւր եւ օրհնուէ:

Նախորդ Հրապարակում Տարեկան Համագումար 2019. Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Մարգարէութիւն | Աստուծոյ Սէրը Աշխարին Հանդէպ