Յիսուս յարեա՛ւ, Ան կենդան՛ի է:
Այս Յարութեան Կիրակին մենք կ'ուրախանանք յաղթանակով եւ կը տօնենք մեր յարութիւն առած Փրկիչը, որ յաղթեց մեղքին ու մահուան:

Կրնաք այստեղ դիտել կամ լսել քարոզը՝ Յարութեան Նոր Լեզուն

Նախորդ Հրապարակում Զատկվա Մանկական Ձվի Մրցոյթ Հայաստանի Կյանքի Աղբյուր Եկեղեցում
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկության Ծառայություն Հայաստանում