Ինչպէս ամէն տարի՝ այս տարի եւս, մենք յիշատակեցինք Ապրիլ 24-ը Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ մէջ, ուր յիշեցինք Աստուծոյ հաւատարմութիւնը հայ ժողովուրդին եւ պատմութեան հանդէպ:

Կարճ թատրերգութեան մը մէջ մենք տեսանք, թէ Աստուած ի՛նչպէս Սատանային մէկ չար գործը վերածեց Իրեն փառք բերող բանի մը:

Թատրերգութեան ընթացքին դիտեցինք վիտէօ մը, ուր տեսանք, թէ ի՛նչպէս Աստուած՝ երիտասարդ ռուս մարգարէի մը միջոցաւ նախազգուշացուց հայ ժողովուրդը գալիք ցեղասպանութենէն:

Ծառայութիւնը աւարտեցաւ պաշտամունքով եւ հայ ժողովուրդին համար բարեխօսական աղօթքով մը, որպէսզի մենք՝ իբրեւ ժողովուրդ, ճանչնանք (որդեգրենք) Իր տեսիլքը եւ անոր համաձայն ապրինք:

Նախորդ Հրապարակում BC/AD-ի Գարնանային Տօնակատարութիւն 2018
Յաջորդ Հրապարակում Պենտէկոստէն Նախորդող 10 Օրերը