Ապրիլ 22-ին Հովիւ Գէորգ Չափարեանը եւ Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ խումբը ծառայեցին բժշկութեան ծառայութեան մը մէջ BC/AD-ի տօնակատարութեան ընթացքին, աւետարանչական ձեռնարկ մը, որուն ներկայ գտնուեցան աւելի քան հազար հոգիներ տարբեր կրօններէ եւ ազգութիւններէ:

Հովիւ Գէորգը՝ իբրեւ օրուան պատգամաբերը, խօսեցաւ Խաչին Զօրութեան մասին: Շատեր Յիսուսը իբրեւ Տէր եւ Փրկիչ ընդունեցին եւ բժշկուեցան:

Քարոզը լսելու համար՝ Խաչին Զօրութիւնը

Նախորդ Հրապարակում Աւագ Շաբաթ
Յաջորդ Հրապարակում Հայոց Ցեղասպանութեան 103-ամեակի Յիշատակման Օր