Դեկտեմբեր 21, 2019-ին մեր եկեղեցւոյ մանուկները եւ մանկապատանիները Սուրբ Ծնունդը տօնեցին 64 ոչ-քրիստոնեայ Սուրիացի մանուկներու հետ միասին:
Ձեռնարկը, որ պատրաստուեցաւ մեր եկեղեցւոյ մանուկներուն եւ մանկապատանիներուն կողմէ, ընդգրկեց հաճելի խաղեր,  ամփոփ բացատրութիւն մը Սուրբ Ծնունդին նպատակին եւ մեր նուէրներ ստանալու իմաստին մասին եւ վերջաւորութեան մեր եկեղեցւոյ մանուկներուն կողմէ պատրաստուած նուէրները բաշխեցինք:

Նախորդ Հրապարակում Կիներու Ծառայութեան Ծնունդի Տօնակատարութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Ծնունդի Տօնակատարութիւն 2020