Այս տարուան Սուրբ Ծնունդի տօնակատարութիւնը բացառիկ էր:
Փառաբանութեան եւ պաշտամունքի խումբը մեր սիրտերուն դպչեցաւ երգերու գեղեցիկ ծաղկաքաղով մը:
Պատանիներու խումբը ներկայացուց կարճ թատրերգութիւն մը՝ փրկութեան զօրութեան եւ Սատանային պարտութեան մասին:
Այս տարուան պատգամը ընդգրկեց ներշնչիչ վկայութիւններ՝ տրուած եկեղեցւոյ տարբեր ծառայութիւններու ներկայացուցիչներուն կողմէ:
Մանուկները նաեւ իրենց հաճելի բաժինը բերին տօնակատարութեան մէջ:
Այս բոլորը մեզ ներշնչեցին՝ 2020ը յաղթութեամբ սկսելու համար:

Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Ծնունդի Տօնակատարութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Ծնունդի Տօնակատարութիւն