Սիրելիներ, Փետրուար 14, 15 եւ 16-ին երեկոյեան ժամը 7-ին եկեղեցիէն ներս պիտի ունենանք Աւետարանչական Վերարթնութեան ժողովներ:

Նախորդ Հրապարակում Սուրիացի Գաղթական Մանուկներու Սուրբ Ծնունդի Տօնակատարութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Աւագ Շաբաթ 2019