Շաբաթ, Յունիսի 16-ին, Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ մէջ ծառայողներու նոր խումբ մը արձակուեցաւ՝ սպառազինուած բժշկութեան ծառայութեան գիտութեամբ եւ օծութեամբ: Բոլոր ծառայողները ամբողջացուցին հնգօրեայ մարզում մը, որ ընդգրկեց ուսուցումներ, սեմինար (գործնական պարապմունք) եւ աւետարանչական աշխատանքներ: Պատուելի Գէորգին երեք ուսուցումները մտիկ ընելու համար սեղմեցէք հետեւեալ յղումները՝

Աստուած Կ՝ուզէ Բոլորը Բժշկել - Պահ 1

Աստուած Կ՝ուզէ Բոլորը Բժշկել - Պահ 2

Աւետարանչութիւնը Աստուածաշունչին Մէջ

Նախորդ Հրապարակում Երկօրեայ Սեմինար Աւետարանիչ Ռիչըրտ Շարփի Հետ
Յաջորդ Հրապարակում Հայրերու Օր 2018