Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցին կը պատրաստուի ընելու նախամուսնական, զոյգերու յարաբերութեան եւ փոքրերու կրթութեան ուսուցումներու պահեր զոյգերու համար Նոյեմբեր 11-14 եւ Նոյեմբեր 18-21, երեկոյեան ժամը 7-ին:

Բոլոր այն զոյգերը, որոնք.

  1. Եկող տարի պիտի ամուսնանան ( ներկայ ըլլալը պայման է)
  2. Ներկայիս նշանուած են
  3. Կը փափաքին նախամուսնական եւ զաւակ կրթելու մասին մեր եկեղեցւոյ ուսուցումներուն հետեւիլ, կրնան վերոյիշեալ օրերուն ներկայ ըլլալ:
  • Անոնք որոնք հետեւին եկեղեցւոյ այս ուսուցումներուն, ամուսնութեան պարագային պէտք չունին անգամ մը եւս այս ուսուցումները անցնելու:
  • Բեմէն արաբերէն ուղղակի թարգմանութիւն պիտի ըլլայ:

Նախորդ Հրապարակում Նախամուսնական Ուսուցումներ
Յաջորդ Հրապարակում Նախամուսնական Ուսուցումներ