Նոյեմբեր ամսուան ընթացքին եկեղեցին կազմակերպեց եօթնօրեայ համագումար մը Նախամուսնութեան ինչպէս նաեւ ամուրիութեան, բարեպաշտ կին եւ բարեպաշտ տղամարդ ըլլալու, ծնողք ըլլալու, սիրոյ տարբեր լեզուներուն, սիրոյ քիմիական հիմքերուն եւ այլ նիւթերու մասին:

Աւելի քան քառասուն հոգիներ մասնակցեցան համագումարին՝ նշանուած եւ ամուսնացած զոյգեր եւ նոյնիսկ ամուրիներ: Իւրաքանչիւր պահէ ետք տեղի ունեցաւ գործնական կիրարկում (քննարկում) ինչպէս նաեւ առիթ տրուեցաւ հարցում-պատասխանի:

Նախորդ Հրապարակում «Յարաբերութիւններ, Զոյգեր եւ Ընտանիք» Ուսուցումներու Շարք
Յաջորդ Հրապարակում «Յարաբերութիւններ, Զոյգեր եւ Ընտանիք» Ուսուցումներու Շարք