Վայելէ Սուրբ Հոգիին զօրութեան փորձառութիւնը մեզի հետ Պենտէկոստէի օրը, մինչ յաջորդ 10 օրերուն ընթացքին աղօթքով կը պատրաստուինք՝ Սուրբ Հոգիին առատ հոսքը վայելելու համար:
Միացի՛ր մեզի առցանց “Facebook”-ի վրայ ամէն օր, Մայիս 21-էն մինչեւ Մայիս 30, երեկոյեան ժամը 8:00-ին (Կիրակի, Մայիս 24, առաւօտեան ժամը 10:30-ին) Facebook.com/PastorKevork հասցէով՝ մեզի հետ զԱստուած պաշտելու եւ Աստուծոյ Խօսքը լսելու համար:
Ծառայութենէն ետք, Zoom-ի միջոցաւ, պիտի միանանք Հովիւ Գէորգին՝ աղօթքի եւ օրհնութեան փոխանցումի համար:
Պենտէկոստէի Տօնը պիտի տօնենք Կիրակի, Մայիս 31, առաւօտեան ժամը 10:30-ին:
Պիտի ունենանք ուղիղ արաբերէն թարգմանութիւն:

Նախորդ Հրապարակում Երևանում Կյանքի Աղբյուր Եկեղեցու Բացմանը
Յաջորդ Հրապարակում Ջուրի Մկրտութիւն