Տալու հոգին կ'անցնի կրօնի եւ մորթի գոյնի, երկիրներու եւ ազգայնութեան սահմանները, դժուարուարութիւններու եւ արգելքներուներու սահմանները:

Հարիւր քսանհինգ հաշմանդամներու յատուկ անուաւոր կառքեր յոյս ներշնչեցին քալելու անկարող հաշմանդամներու՝ անոնց տալով կարողութիւնը ազատօրէն, առանձ օգնութեան, շարժելու եւ փոխադրուելու, նոյնիսկ խորթուփորթ ճամբաներու մէջ:

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք  «Կլոպըլ Հոփ ին Աքշըն» հասարակական կազմակերպութեան (ոչ-կառավարական կազմակերպութիւն)՝ այս եռանիւ հեծանիւները հայթայթելուն համար, եկեղեցիներու ծառայողներուն եւ մեր բարեկամներուն, որոնք լեցուած են տալու սիրով եւ ուրիշներու ծառայելու սիրտը ունին, կառավարական եւ ոչ-կառավարական կազմակերպութիւններու, որոնք այսպիսի անհատներու կը հոգան Լիբանանի եւ Սուրիոյ մէջ:

Նախորդ Հրապարակում Վկայականներու Բաշխում
Յաջորդ Հրապարակում Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ Մանուկներուն եւ Մանկապատանիներուն Սուրբ Ծնունդի Տօնակատարութիւն