Մեր Տէր Յիսուսին յաղթական մուտքը Երուսաղէմ բանակի մը ոյժով եւ զօրութեամբ չէր, այլ Իր անմեղութեան, արդարութեան եւ սրբութեան զօրութեամբ: Ծաղկազարդի Կիրակին, Ապրիլի 25-ին, մեր եկեղեցին օրհնեց Զալքայի մայր ճամբան՝ Յիսուսի յաղթական մուտքին հոգիով:

Նախորդ Հրապարակում BC/AD 2017 - Բժշկութեան Ծառայութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Աւագ Շաբաթ