Նախորդ Հրապարակում Գտիր Ա՛ն, որ Ներսիդիդ Է
Յաջորդ Հրապարակում Յարութիւնը Հօր Կամքին Մէջ Ըլլալու Վիճակն է