Նախորդ Հրապարակում Խօսքը Եւ Հաւատքը
Յաջորդ Հրապարակում Իր Փառքին Համար - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան