Նախորդ Հրապարակում Իր Փառքին Համար - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան
Յաջորդ Հրապարակում Արագացնել Սուրբ Հոգիին Ներկայութիւնը Կեանքիդ Մէջ