Նախորդ Հրապարակում Յաղթանակ, Տագնապ, Յաղթանակ - Հովիւ Ռաֆֆի Պասմաճեան