Նախորդ Հրապարակում Հոգեւոր Ուժ - Ներսէս Պօղոս
Յաջորդ Հրապարակում Աստուած Մեզի Հետ, Կամենալու եւ Կատարելու Համար - Պետրոս Գազազեան