Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին Գործը Մեզ Յիսուսի Նմանցնելու Մէջ - Հովիւ Վիգէն Սարգիս
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիո՞վ կամ Առանց Անոր - Հովիւ Րաֆֆի Պասմաճեան