Նախորդ Հրապարակում Մարդու Որդին Շաբաթին Տէրն Է
Յաջորդ Հրապարակում Անոր Վէրքերովը Բժշկուեցանք